Ugnar

Restaurangugnen är oftast hjärtat i restaurang- eller stoköket.

Köksbörsen har ett riktigt stort urval av ugnar, dom fabrikat/varumärken vi jobbar med är världsledande, Alto-Shaam, Rational, Unox.  Utefter dina behov och krav kan vi hjälpa dig att välja rätt ugn och till ett förmånligt pris. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller behöver hjälp med att välja restaurangugn. Vi nås på chatten, tel 08-6614640, mail info@koksborsen.com eller så kan du komma och prata med oss i vårt showroom i Stockholm, Göteborg! 

Vad ska ugnen användas till?

Att investera i flera små ugnar för olika användningsområden kan vara mycket ekonomiskt. Alla finesser en ugn kan ha kanske inte heller behövs vid varje station i köket. Det är onödigt att betala för något som sedan inte används.

Skillnaden mellan olika ugnar

En konventionell ugn värms med värmeelement. Används alltmer sällan i ett restaurangkök då den är för långsam för rationell tillagning och överhettning av vissa delar av en rätt kan ske.
En konvektions- eller varmluftsugn värms upp av vanliga värmeelement och en fläkt cirkulerar sedan den varma luften i ugnskammaren. Hela ugnen kan på så sätt användas, med flera anrättningar eller plåtar ovanför varandra, vilket ger effektivitet. Lägre temperaturer och snabbare matlagning gör ugnen energisnål. Varmluftsugnar är mer eller mindre standard i dag.
I en ångugn (kombiugn) alstras värmen med hjälp av het vattenånga. Matlagning med ånga är både varsammare och ger saftigare resultat än kokning på spis och matlagning i torr ugnsvärme. Kombiugnar kan oftast kombineras med varmluftseffekt och ger därmed optimala förutsättningar för optimal tillagning.

Funktioner och temperatur

Se efter vilka funktioner som finns för att utnyttja energin effektivast. Jämför vilka funktioner och temperaturer olika ugnar har, t ex vilka gradtal ugnen har för enbart varmluft, enbart ånga eller för kombinationen varmluft/ånga. I mer påkostade restaurangugnar finns dataprogram inbyggda som noterar alla matlagningsdata ‒ praktiskt för t ex exakt upprepning. Utskrift kan göras direkt via dator.

Tänk på att ugnen bör passa GN-formatet för ugnssäkra kantiner. Står det "GN  1/1" passar alla storlekar från den största och neråt i storlekarna. Se efter hur många GN 1/1 som kan lagas samtidigt, samt kolla GN kantinens höjd ugnen tar. Följer det med några tillbehör som galler eller/och plåtar? Kan tillbehör köpas till? Ingår timer? Kan timern kopplas till olika program och finns det avstängningsfunktion på den? Vi har även ugnar för bakplåtar 600x400mm eller 600x450mm.

Varmluftsugn för restauranger

I en varmluftsugn tillagas maten snabbare och vid lägre temperatur än i en konventionell ugn. Att upphettad luft cirkulerar i ugnen under tillagningen/gräddningen, gör att resultatet blir jämnare och överhettning av vissa delar av rätten förhindras. Varmluftsugnar erbjuder ofta en mängd olika värmealternativ, t ex  över- och undervärme, varmluft, grill och en kombination av alla dessa för bästa tillagning av olika rätter. Upptiningsfunktion kan också finnas.

Varmluftsugnar med ångeffekt, men ej ångugn i dess egentliga bemärkelse, är perfekta för t ex. "bake off" där det behövs intervallånga för bästa resultat vid gräddningen av brödet. Dessa ugnar har utmärkt värme men passar inte för ångkokning av mat.

Kombiugn för restauranger

En kombiugn är utrustad med en ånggenerator som får fuktig luft att cirkulera i ugnen. Beroende på tekniken som används för detta, kallas finfördelning av vattenmolekyler ibland nebulisering. Det finns ugnar där procenthalten för ångan kan ställas in. Ugnstemperaturen är inte så hög då värmen överförs effektivt till maten med ångan. Ångkokning är alltså energisnålare än många andra matlagningsmetoder. Maten hettas upp med ånga utifrån och in och behåller konsistens och färg, vitaminer och mineraler på ett helt annat sätt än vid traditionell tillagning. Då mindre matfett behövs blir rätterna både fett- och kalorisnåla. Det finns kombiugnar med ånggenerator eller med direkt injektion. Kombiugnar med ånggenarator är mer kostsamt vid framtida behov att reparera om man jämför med en kombiugn med direkt injektion.

Det blir en hel del vatten när man använder ångfunktion. Avrinningen bör ske via inbyggt avlopp.

Kombiugnen kombineras med perforerade GN-kantiner för kokning av t ex. rotfrukter som potatis och andra grönsaker. Tillsammans med varmluftsugnens fördelar ger detta maximal mångsidighet.

En nackdel med ångugn är att kött ej får stekyta. Finns grillfunktion kan detta avhjälpas i ugnen eller också kan maten brynas manuellt.


Cook & holdugn (lågtemperaturugn)

Upplev revolutionerande effektivitet och oöverträffad kvalitet med Alto-Shaam Cook & Hold-ugnar – den kompakta lösningen som maximerar utrymmet och minimerar kostnaderna. Med vår fläktlösa och vattenlösa Halo-Heat teknik förser denna lyxiga lågtemperaturugn restauranger med högsta avkastning och mat av högsta kvalitet, allt medan driftkostnaderna för livsmedelsservicen sjunker.

Navigera genom kulinariska mästerverk med vår intuitiva pekskärmskontroll och avancerade touchkontroll. Denna flexibla ugn levererar en imponerande mångsidighet, från ångkokning och fettfri rostning till lågtemperaturkokning och upphettning. Med en tillagningstemperatur på 94-163°C och en varmhållningstemperatur på 29-96°C ger den dig exakt kontroll över varje rätt.

Cook & holdugn (lågtemperaturugn)

Cook & Hold-funktionen låter dig anpassa maten efter tid eller probe, med obegränsade receptalternativ inklusive bilder och en smidig sökfunktion. Utforska flera matlagningsstadier och dra nytta av den belysda ugnskammaren som rymmer upp till 6 prober per kammare.

ChefLinc fjärrstyrningssystem ger operatörer total kontroll över ugnarna, menyer och verksamheten med realtidsdata till hands. Eliminera manuellt arbete genom HACCP datalogger, som automatiskt spårar mattemperaturer och driftläge, allt nerladdningsbart till ett USB-minne.

Minska matsvinn och öka din vinstmarginal med 15-20% mindre proteinkrympning jämfört med konventionell matlagning. Suretemp värmeåtervinningssystemet ger omedelbar kompensation för värmeförlust vid öppning av ugnsluckan och varnar om luckan lämnas öppen i över 3 minuter.

Transportera enkelt ugnen med det ergonomiska handtaget och njut av automatisk övergång från tillagning till varmhållning. Cook & Hold-ugnen är där det började och har uppfunnits av Jerry Maahs på slutet av sextiotalet för att hålla kyckling varm under kalla vintertransporter. Detta är Alto-Shaams signum och i USA kallas de kärleksfullt "The Shaam".

Halo Heat finns bara hos Alto-Shaams produkter, med värmeelement jämnt placerade runt hela ugnsutrymmet för jämn och mjuk matlagning. Det helt tillslutna ugnsutrymmet bevarar naturliga smaker och vätskor i maten, vilket gör att du kan varmhålla maten i timmar utan att kompromissa med kvaliteten.

Cook & Hold-ugnarna kräver ingen ventilation, och du kan hålla maten varm utan att den blir förstörd. Överträffa dina förväntningar och upplev en ny dimension av effektivitet och smak med 1200-TH Cook & Hold-ugnen från Alto-Shaam. Investera i framtidens matlagning, där varje måltid blir till ett mästerverk.

Rökugnar

Al­to-Shaam Smo­ker/Rök­ugn 750-SK Deluxe. 2 hyllplan samt 1 ribsställ ingår. Kall/Varm­rök­ning, varm­håll­ning Rök­ning sker med rik­ti­ga trä­spån. Rök­ti­mer så du kan gö­ra ditt val av mild, me­dium el­ler kraf­tig rök­smak. Denna rökugn upprätthåller exakta temperaurer under hela röknings/tillagningsprocessen.  Arbetsfri rökning under natten, matlagning och varmhållning i kombination med enkel drift minskar arbetskostnaderna och ökar produktiviteten. Avancerad touchkontroll, användarvänlig gränssnitt och programmerbara recept för att säkerhetsställa konsistens med varje kock. ChefLinc fjärrstyrningssystem för ugnar ger operatörer fullständig kontroll över sina ugnar, menyer och verksamhet med realtidsdata till hands. Elimnera behovet av att manuellt logga temperaturer varje timme HACCP datalogger spårar automatiskt mattemperaturavläsningar och driftläge efter datum och tid - allt nedladdningsbart till ett USB minne. Producera mindre matsvinn och minimera matkostnaderna med 15-20% mindre proteinkrympning jämfört med konvetionell matlagning. Au­to­ma­tiskt från tillag­ning till varm­håll­nings­tid! Det var här det bör­ja­de! Upp­fanns av Jer­ry Maa­hs i slu­tet på sex­tio­ta­let när han be­höv­de varm­hål­la kyck­ling un­der kal­la vin­ter­trans­por­ter. Des­sa ug­nar är Al­to-Shaams kän­ne­mär­ke och i USA är de kän­da som the "The Shaaam" Ha­lo Heat finns ba­ra hos Al­to-Shaams pro­duk­ter. Vär­me­e­le­men­ten sit­ter jämnt ut­pla­ce­ra­de runt he­la ugns­ut­rym­met. Det­ta med­för att ma­ten blir tilla­gad jämnt och mjukt. Vikt­för­lust och ut­tork­ning mi­ni­me­ras. Di­na för­tjäns­ter ökar när du kan ser­ve­ra per­fekt tilla­gad mat! Ett helt till­slu­tet ugns­ut­rym­me be­hål­ler de na­tur­li­ga smakäm­ne­na och väts­kor­na där de hör hem­ma - i ma­ten. Det­ta med­för att du kan varm­hål­la ma­ten un­der läng­re tid med bi­be­hål­len kva­li­tetTilla­gas med tid el­ler kärn­tem­pe­ra­tur­nål Mat­lag­nings­tem­pe­ra­tur 93-162 C Tillag­nings­tid från 1 mi­nut - 24 tim­mar Kärn­tem­pe­ra­tur­nål mel­lan 10-91 C, Varm­håll­nings­tem­pe­ra­tur mel­lan 15-96 C

Multi-Cook Ovens Alto-Shaam

Upplev kulinarisk mångfald och ökad produktivitet som aldrig förr med Converge Multi Cook ugnar – den ultimata lösningen för professionell matlagning! Genom att förena flexibiliteten hos en multi-cook ugn med kraften hos vår unika Structured Air Technology och mångsidigheten hos kombitillagning, levererar dessa ugnar en gastronomisk revolution.

Befria ditt kök från begränsningar med tre oberoende ugnar i en enda enhet. Ånga, stek, baka, grilla och mer samtidigt utan risk för smaköverföring – och allt detta i en ventilationsfri och självrengörande ugn. Säg adjö till externa ventilationskåpor och spara ovärderligt utrymme, då våra ugnar går att stapla på varandra för maximal effektivitet.

Upptäck en ny nivå av tillförlitlighet med vår innovativa design. Vi har eliminierat behovet av ånggeneratorer i varje kammare, vilket inte bara minskar underhållsbehovet utan också skär ned på kostnader jämfört med traditionella kombiugnar.

Sparar du på arbetskostnader är viktigt för dig? Vår automatiserade självrengöring gör inte bara underverk för hygienen, utan ger dig också fyra rengöringsalternativ från sköljning till kraftig rengöring, allt med hjälp av säkra och bekväma rengöringstabletter.

Ge dina rätter överlägsen konsistens varje gång med Structured Air Technology, som garanterar en jämn matlagning och högsta matkvalitet med vertikal luftflöde. Kontrollera temperaturen, fläkthastigheten, fuktighetsnivån och tillagningstiden i varje ugnskammare och låt din matlagningskreativitet flöda.

Och det är inte allt – maximera kvaliteten, texturen och avkastningen på dina rätter genom att justera luftfuktigheten från 0-100% i varje kammare. Utför en mångfald av matlagningstillämpningar samtidigt, utan minsta risk för smaköverföring.

Vi garanterar att dina råvaror tillagas till exakta inre temperaturer med avtagbara prober i varje kammare, vilket ger dig en chefsvärdig kontroll över varje rätt. Med avancerad styrning säkerställer vårt pekskärmsgränssnitt och flerstegs programmerbara recept menykonsistens och minimerar behovet av kvalificerad arbetskraft.

ChefLinc fjärrstyrningssystemet för ugnen låter dig ta kommandot över ditt kök var du än befinner dig. Tryck och dra recept, övervaka ugnsdata i realtid, uppdatera mjukvara och mer – allt med bekvämligheten av fjärrstyrning.

Med stolthet tillverkade i USA med en passion för kvalitet, är Converge Multi Cook ugnar det självklara valet för dig som strävar efter kulinarisk excellens och effektivitet i världsklass. Ta steget in i framtiden av professionell matlagning med Converge – där prestanda och passion möts.

Installation

Läs medföljande bruksanvisning noggrant.
●  Många ugnsmodeller finns för både 230 och 400 V. Den högre spänningen ger bättre effekt och i vissa fall snabbare uppvärmning.
●  Har ugnen stickkontakt kan den installeras direkt. Ugn med fast elanslutning måste installeras av en behörig elektriker.

Kontakta din säljare för Köksbörsen för Rådgivning! 08-6614640

Sortering:
Kampanj(125)
Unox
-15%
KAMPANJ
10 x 1L Unox DET& rinse PLUS
1 222,40 kr
(Ord.pris: 1 439 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Aktivt kolfilter, Ventilationshuv för kombiugn Unox
4 347,20 kr
(Ord.pris: 5 115 kr)
Rational
-10%
KAMPANJ
Avkalkningsmedel för Rational SCC och CMP
747 kr
(Ord.pris: 830 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Bageriugn Bakerlux Speed Pro, EL, 6 st 460x330, 6,5 kW
72 075,20 kr
(Ord.pris: 84 795 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Bake Off Ugn Anna XF023, 4 st 460 x 330mm
7 734,40 kr
(Ord.pris: 9 100 kr)
Rational
-10%
KAMPANJ
Care-Tabs för Rational iCombi, SCC
1 189 kr
(Ord.pris: 1 320 kr)
Rational
-30%
KAMPANJ
Combi-Duo Kit  6-1/1  på  6-1/1 eller 10-1/1
6 580 kr
(Ord.pris: 9 400 kr)
Rational
-15%
KAMPANJ
CombiFry 1/1 GN 6019.1150
1 047 kr
(Ord.pris: 1 230 kr)
Rational
-15%
KAMPANJ
CombiGrill-galler 1/1 GN
1 369 kr
(Ord.pris: 1 610 kr)
Alto-Shaam
-26%
KAMPANJ
Converge H3H,DX Alto-Shaam, Deluxe
295 000 kr
(Ord.pris: 395 995 kr)
Alto-Shaam
-20%
KAMPANJ
Cook & Hold 1200-TH - Deluxe Alto-Shaam
211 311 kr
(Ord.pris: 264 139 kr)
Alto-Shaam
-20%
KAMPANJ
Cook & Hold 1750 TH - Deluxe Alto-Shaam
216 759 kr
(Ord.pris: 270 959 kr)
Alto-Shaam
-20%
KAMPANJ
Cook & Hold 300-TH - Deluxe Alto-Shaam
91 859 kr
(Ord.pris: 114 829 kr)
Alto-Shaam
-20%
KAMPANJ
Cook & Hold 500-TH - Deluxe Alto-Shaam
114 629 kr
(Ord.pris: 143 279 kr)
Alto-Shaam
-41%
KAMPANJ
Cook & Hold 750-TH - Deluxe Alto-Shaam
99 995 kr
(Ord.pris: 169 990 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Däckugn Decktop, 1 x 600 x 400, Master Control
26 994,40 kr
(Ord.pris: 31 759 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Däckugn Decktop, 2 x 600 x 400mm, Master Control
29 800 kr
(Ord.pris: 35 059 kr)
Rational
-30%
KAMPANJ
Fläktkåpa 6-1/1, 10-1/1
25 907 kr
(Ord.pris: 37 010 kr)
Rational
-30%
KAMPANJ
Gejdervagn till modell 20-1/1
16 059 kr
(Ord.pris: 22 940 kr)
Rational
-30%
KAMPANJ
Gejdervagn till modell 20-2/1
20 230 kr
(Ord.pris: 28 900 kr)
Rational
-15%
KAMPANJ
Grill- och pizzaplatta 1/1 GN
1 675 kr
(Ord.pris: 1 970 kr)
Rational
-15%
KAMPANJ
Grill- och stekplatta 1/1 GN
1 521 kr
(Ord.pris: 1 790 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Installations kit Unox Speed X
1 240 kr
(Ord.pris: 1 459 kr)
Nevo
-16%
KAMPANJ
Jässkåp ( Proofer )  8 GN 2/3
19 995 kr
(Ord.pris: 23 900 kr)
Nevo
-15%
KAMPANJ
Jässkåp ( Proofer ) 8 GN 1/1
21 245 kr
(Ord.pris: 24 990 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Jässkåp, 12 st 600 x 400mm
21 755,20 kr
(Ord.pris: 25 595 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Jässkåp, 8 st 600 x 400mm
20 727,20 kr
(Ord.pris: 24 385 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Kombiugn 10 GN 1/1 Cheftop Compact Plus EL
118 145,60 kr
(Ord.pris: 138 995 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Kombiugn 10 GN 1/1 Cheftop Plus EL
110 393,60 kr
(Ord.pris: 129 875 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Kombiugn 3 GN 1/1 Cheftop ONE EL
36 715,20 kr
(Ord.pris: 43 195 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Kombiugn 3 GN 1/1 Cheftop Plus EL
52 253,60 kr
(Ord.pris: 61 475 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Kombiugn 5 GN 1/1 Cheftop Compact Plus EL
65 335,20 kr
(Ord.pris: 76 865 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Kombiugn 5 GN 1/1 Cheftop Plus EL
58 548 kr
(Ord.pris: 68 880 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Kombiugn 5 GN 1/1, 7kW Cheftop ONE EL
42 750,40 kr
(Ord.pris: 50 295 kr)
Unox
-15%
KAMPANJ
Kombiugn 5 GN 1/1, 9,3kW Cheftop ONE EL
42 750,40 kr
(Ord.pris: 50 295 kr)
1 2 3 4 

Din kundvagn

Kundvagnen är tom
0 ST 0 kr
Till kassan